Kan bewaard lichaamsmateriaal door Politie of Justitie worden opgeëist?

Nee. Er is geen wettelijke basis op grond waarvan Politie of Justitie opgeslagen lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek kan vorderen in het kader van strafrechtelijk onderzoek. Het gemeenschappelijke standpunt van alle UMC’s, de Nederlandse biobanken en de KNMG is dat justitie geen toegang heeft tot weefsel opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek of zorg, nu niet en in de toekomst niet. Voor nader gebruik banken gold en geldt onverkort de medische geheimhoudingsplicht.

Er is in 2011 sprake geweest van nieuwe wetgeving die het afstaan aan Justitie van DNA en lichaamsweefsel opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek versoepelt. Hiertegen zijn grote bezwaren ingebracht en dit wetsvoorstel is vooralsnog ingetrokken.

Eind april 2017 is een consultatieronde gestart over een nieuw wetsvoorstel. Wij verdiepen ons momenteel in dit wetsvoorstel en zullen alle relevante aspecten zorgvuldig meenemen in onze inhoudelijke reactie. Voor de forensische paragraaf in het huidige wetsvoorstel zijn wij in nauw contact met artsenfederatie KNMG en de Adviescommissie Wetgeving Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.