Arrow Left Over ons

BBMRI.nl, biobanken werken samen

De wereld van biobanken en medisch-wetenschappelijk onderzoek is continue in beweging. Dat betekent dat op het gebied van ethische grenzen, technologieën en wetgeving snelle en heftige veranderingen tot chaos kunnen leiden. In Nederland worden alle aspecten van biobankonderzoek op een georganiseerde manier besproken en worden er zo veel mogelijk samen goede afspraken gemaakt. BBMRI.nl heeft daarin een belangrijke rol.

BBMRI.nl is een samenwerkingsverband van onderzoekers dat biobankonderzoek beter en efficiënter wil maken door het ontwikkelen van een goede infrastructuur voor biobanken en voor biobankonderzoekers. BBMRI.nl is het Nederlandse lid van BBMRI_ERIC dat als doelstelling heeft in de EU biobankonderzoek te stroomlijnen. BBMRI.nl streeft ernaar om alle voor biomedisch onderzoek belangrijke informatie (lichaamsmaterialen, gegevens en beeldmateriaal) op een uniforme manier te verzamelen, op te slaan, te kunnen analyseren en te kunnen delen. Zodoende is materiaal optimaal bruikbaar voor onderzoek. Bijvoorbeeld naar oorzaken van ziekte, maar ook voor onderzoek dat de vertaalslag maakt van kennis over de oorzaak van een ziekte naar een behandelmethode of nieuwe medicijnen.

Wereldwijd bestaan er biobanken en in Nederland zijn er vele honderden, meestal in ziekenhuizen en universitaire medische centra (umc’s). Hierin liggen materialen en data opgeslagen. De integratie van alle materialen en data kan alleen plaatsvinden met behulp van een goede data-infrastructuur, die de data voor onderzoekers vindbaar en bruikbaar maakt. BBMRI.nl bouwt die infrastructuur volgens het FAIR-principe: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar). Het koppelen en hergebruiken van data en lichaamsmateriaal is van groot belang. Daarmee kan meer onderzoek gedaan worden zonder opnieuw materiaal te verzamelen of daar patiënten mee lastig te vallen.

Deel deze pagina…