Arrow Left Medische gegevens

Waarom medische gegevens?

Je behandelaar is verplicht om een medisch dossier bij te houden. Daarmee kan je eenvoudigweg beter behandeld worden. Bijvoorbeeld omdat je behandelend arts soms op vakantie is of een andere baan krijgt en vervangen wordt. De opvolger kan eenvoudig je gegevens terugvinden en gebruiken voor de verdere behandeling.

Ook kan het nodig zijn terug te kijken in je medische dossier als je na lange tijd met klachten in het ziekenhuis terugkomt. Artsen vergeten ook wel eens iets. Door de gegevens in het medische dossier te vergelijken met de nieuwe situatie en uitslagen van diverse tests met elkaar te vergelijken, ontstaat een duidelijker beeld van de nieuwe situatie. Daarmee kan je beter geholpen worden.

 

Biomedisch onderzoek

Artsen en arts-onderzoekers leren graag van hun eigen werk om nieuwe patiënten vervolgens beter te kunnen helpen. Ook een individuele arts leert natuurlijk van zijn of haar eigen succes en fouten. Maar dat gaat nog beter door de informatie van meerdere behandelingen met elkaar te vergelijken. Patiënten verwachten ook dat de medische zorg en behandelingen steeds beter en minder ingrijpend worden en vaker tot genezing leiden. Dat kan alleen door biomedisch onderzoek.

Door de informatie van heel veel behandelingen in een ziekenhuis met elkaar te vergelijken, kunnen behandelingen verbeterd worden. Dit is een belangrijke reden waarom het in Nederland verplicht is een medisch dossier bij te houden. De overheid eist namelijk dat er onderzoek plaatsvindt om de zorg te evalueren en te verbeteren.

________________________

Heeft deze pagina geen antwoord gegeven op je vraag? Kijk dan ook in de woordenlijst en bij de veelgestelde vragen of je vraag toevallig al eerder gesteld is. Het is ook mogelijk om je vraag via de website aan ons te sturen.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit verschillende disciplines. Bij het samenstellen van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening gehouden met de op het moment van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door de personen en/of organisaties die bijdragen aan Biobanken.nl en de ELSI Servicedesk.

Ondanks deze zorg en aandacht voor de verstrekte informatie kan deze onvolledig of niet geheel juist zijn. Daarnaast is het antwoord altijd algemeen en is meestal niet direct toepasbaar op elke unieke situatie.

Biobanken.nl, het ELSI Servicedesk Kernteam, BBMRI.nl en de organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk en biobanken.nl kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze site geboden informatie en het gebruik daarvan.

Deel deze pagina…