Arrow Left Medische gegevens

Over welke gegevens gaat het?

Wat zijn medische gegevens?

In een medisch dossier staan alle gegevens rondom je behandeling, zoals testuitslagen, röntgenfoto’s, of (verwijs)brieven aan een specialist of huisarts. Je behandelaar is verplicht om dit in een medisch dossier bij te houden.

Meestal leggen behandelaars deze gegevens vast in een elektronisch patiëntendossier (EPD). De inhoud van zo’n elektronisch opgeslagen dossier is hetzelfde als dat van een papieren dossier. Voordeel is wel, dat het elektronisch dossier sneller en gemakkelijker in te zien is. En een elektronisch patiëntendossier is eenvoudiger te delen met andere zorgverleners, bijvoorbeeld in het geval dat een patiënt naar een specialist in een ander ziekenhuis wordt doorverwezen.

Patientenfederatie Nederland heeft meer informatie beschikbaar over dit onderwerp.

 

Zijn medische gegevens persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat, of naar deze persoon te herleiden is. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat officieel dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Medische gegevens zijn dus in principe persoonsgegevens. Dat betekent dat de AVG op deze gegevens van toepassing is.

Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG. Wel kunnen andere wetten, zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) van kracht blijven na overlijden.

Op de website van de autoriteit persoonsgegevens staat nader beschreven wat persoonsgegevens zijn.

________________________

Heeft deze pagina geen antwoord gegeven op je vraag? Kijk dan ook in de woordenlijst en bij de veelgestelde vragen of je vraag toevallig al eerder gesteld is. Het is ook mogelijk om je vraag via de website aan ons te sturen.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit verschillende disciplines. Bij het samenstellen van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening gehouden met de op het moment van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door de personen en/of organisaties die bijdragen aan Biobanken.nl en de ELSI Servicedesk.

Ondanks deze zorg en aandacht voor de verstrekte informatie kan deze onvolledig of niet geheel juist zijn. Daarnaast is het antwoord altijd algemeen en is meestal niet direct toepasbaar op elke unieke situatie.

Biobanken.nl, het ELSI Servicedesk Kernteam, BBMRI.nl en de organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk en biobanken.nl kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze site geboden informatie en het gebruik daarvan.

Deel deze pagina…