Arrow Left Biomedisch onderzoek

Rol van bedrijven

Het is een feit dat bedrijven hard nodig zijn voor de ontwikkeling en productie van veel nieuwe medicijnen en therapieën. Soms gaat het overigens ook om bedrijven (start-up’s) die voortkomen uit universitair onderzoek. Naast (biobank)onderzoek, worden ook handige toepassingen ontwikkeld waarmee patiënten beter behandeld kunnen worden.

Om nieuwe technologieën of therapieën te ontwikkelen, investeren bedrijven vaak geld om nieuwe kennis om te zetten in een apparaat of medicijn. Hier zijn naast farmaceutische bedrijven vaak ook technische bedrijven bij betrokken.

Biobanken beheren gegevens veilig en zorgvuldig

Marie José Bonthuis, IT-Jurist en Functionaris Gegevensbescherming

Behandelingen op maat en nieuwe biologische medicijnen op basis van genetische informatie van patiënten (en zeer specifieke kenmerken van cellen in het lichaam), zullen ertoe leiden dat steeds kleinere groepen patiënten met één specifiek middel bediend kunnen worden. Daarbij komt, dat deze geneesmiddelen de komende jaren juist duurder dan gemiddeld zullen zijn omdat de ontwikkeling ervan met grote investeringen gepaard gaat. Net zoals 3D-printen momenteel tot goedkopere productie leidt op allerlei terreinen, is te verwachten dat bepaalde groepen medicijnen op ten duur eenvoudiger en goedkoper geproduceerd kunnen worden.

Er zijn enkele situaties waarbij bedrijven zelf een biobank hebben met lichaamsmateriaal. Dit gaat bijvoorbeeld om bedrijven die commerciële handelingen doen voor individuen. Denk dan bijvoorbeeld aan een dienst waarbij iemand via internet een gezondheidstest kan bestellen en daarvoor biologisch materiaal in moet sturen. In deze situatie tekent de klant ervoor dat het bedrijf in kwestie eventueel het materiaal in een biobank stopt.

________________________

Heeft deze pagina geen antwoord gegeven op je vraag? Kijk dan ook in de woordenlijst en bij de veelgestelde vragen of je vraag toevallig al eerder gesteld is. Het is ook mogelijk om je vraag via de website aan ons te sturen.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit verschillende disciplines. Bij het samenstellen van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening gehouden met de op het moment van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door de personen en/of organisaties die bijdragen aan Biobanken.nl en de ELSI Servicedesk.

Ondanks deze zorg en aandacht voor de verstrekte informatie kan deze onvolledig of niet geheel juist zijn. Daarnaast is het antwoord altijd algemeen en is meestal niet direct toepasbaar op elke unieke situatie.

Biobanken.nl, het ELSI Servicedesk Kernteam, BBMRI.nl en de organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk en biobanken.nl kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze site geboden informatie en het gebruik daarvan.

Deel deze pagina…