Worden patiëntgegevens ook gebruikt voor onderzoek naar het Coronavirus?

Ben je in het ziekenhuis opgenomen geweest in verband met het Coronavirus? Dan is de kans heel groot dat je gegevens, beeldmateriaal en eventueel ook biologisch materiaal zoals bloed, gebruikt worden voor onderzoek.

Eind maart 2020 zijn er onderzoeksprojecten opgestart bij o.a. bloedbank Sanquin, Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE), de Lifelines populatie biobank, Health-RI en het Nederlands COVID-19 Initiatief.

De wet- en regelgeving in Nederland biedt onderzoekers diverse mogelijkheden om persoonsgegevens en lichaamsmateriaal te gebruiken voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. In sommige specifieke onderzoeksprojecten worden patiënten expliciet om toestemming gevraagd. Bijvoorbeeld om extra handelingen te verrichten in het kader van dat onderzoek zoals het afnemen van extra bloedbuisjes of het invullen van een vragenlijst.

In de meeste Nederlandse ziekenhuizen moeten patiënten zich actief afmelden als zij niet willen dat gegevens, beeldmateriaal en lichaamsmateriaal gebruikt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hier dan specifiek om onderzoek waarvoor je niets extra's hoeft doen en dat kan plaatsvinden zonder dat je daarvoor benaderd wordt.

Laatste controle: 9 april 2020

Ga terug naar alle veelgestelde vragen over deelnemen aan biobankonderzoek

 

Stel je vraag

Heeft deze website je vraag niet kunnen beantwoorden, dan kun je de vraag door ons laten beantwoorden.

Stel een vraag

________________________

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit verschillende disciplines. Bij het samenstellen van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening gehouden met de op het moment van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door de personen en/of organisaties die bijdragen aan Biobanken.nl en de ELSI Servicedesk.

Ondanks deze zorg en aandacht voor de verstrekte informatie kan deze onvolledig of niet geheel juist zijn. Daarnaast is het antwoord altijd algemeen en is meestal niet direct toepasbaar op elke unieke situatie.

Biobanken.nl, het ELSI Servicedesk Kernteam, BBMRI.nl en de organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk en biobanken.nl kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze site geboden informatie en het gebruik daarvan.

Deel deze pagina…